Trang Chủ »

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI LÊN DIỄN ĐÀN VÀ UP ẢNH VÀO BÀI VIẾT

1 : Kick vào phần thêm gái gọi để lên bài
2 : Đăng nội Dung : 
    Điền vào phần tiêu đề gái gọi
    Chọn Khu vực , địa điểm
    Điềm thông số địa điểm và các thông số tiếp theo cũng như dịch vụ
3: Chọn một bức ảnh nổi bật để làm ảnh đại diện 
4: Up ảnh gái gọi muốn cho lên diễn đàn
5: Kick vào Đăng để kết thúc quá trình lên bài